مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

چهار شنبه 1398/08/01
سخن روز
مهم ترین وسیله یک دفتر کار سبد دور ریختنی هاست. (مالکوم فوربس)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 332"

       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.