مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

پنج شنبه 1397/02/06
سخن روز
بزرگ بیندیشید! بزرگ عمل کنید! بزرگ باشید! (نورمن وینسنت پیل)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 295"

       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.