مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

یکشنبه 1399/03/18
سخن روز
یک مرد برای منافعش سخت تر می جنگد تا برای حقوقش (ناپلئون)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 368"

       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.