مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

چهار شنبه 1399/04/25
سخن روز
تا وقتی حرف می زنید چیزی یاد نمی گیرید. (لیندن بی جانسون)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 380"

دوره های آموزشی متمرکز
اصول و مبانی بازاریابی
30 ساعت
مدیریت بازاریابی خدمات
30 ساعت
مدیریت بازاریابی صنعتی
30 ساعت
بازاریابی خدمات مالی و بانکی
30 ساعت
اصول و فنون بازاریابی بیمه
24 ساعت
بازاریابی گردشگری
24 ساعت
اصول و فنون بازاریابی ورزشی
24 ساعت
بازاریابی الکترونیک
24 ساعت
بازاریابی بین المللی
24 ساعت
بازاریابی و تبلیغات سیاسی
18 ساعت
تحقیقات بازاریابی
24 ساعت
مدیریت کانالهای توزیع
24 ساعت
تدوین برنامه بازاریابی
12 ساعت
اصول بازاریابی و فروش تلفنی
12 ساعت
اصول و شیوه های قیمت گذاری
8 ساعت
شناخت رفتار مصرف کننده
24 ساعت
اناگرام (تیپ های نه گانه شخصیت) 3 ساعت  جزئیات بیشتر
مدیریت فروش
24 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
24 ساعت
مهارتهای ارتباطی فروش
20 ساعت
مدیریت خدمات مشتریان
20 ساعت
مدیریت فروشگاهی
24 ساعت
اصول و فنون مذاکره
8  ساعت
مدیریت و اصول تبلیغات تجاری
30 ساعت
روان شناسی تبلیغات تجاری
24 ساعت
تدوین کمپین های تبلیغاتی
12 ساعت
برندینگ
24 ساعت
اصول بسته بندی
20 ساعت
چگونگی شرکت در نمایشگاه
8  ساعت
مدیریت روابط عمومی
24 ساعت
       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.