مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

یکشنبه 1399/01/17
سخن روز
مهم ترین وسیله یک دفتر کار سبد دور ریختنی هاست. (مالکوم فوربس)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 346"

دوره های آموزشی جامع
دوره جامع آموزش مدیریت بازاریابی
120 ساعت
دوره جامع آموزش مدیریت فروش
72 ساعت
دوره جامع تربیت ویزیتور
48 ساعت
دوره جامع آموزش بازاریابی اینترنتی
36 ساعت
دوره جامع آموزش مدیریت تبلیغات
72 ساعت
دوره جامع آموزش مدیریت بازاریابی بیمه
48 ساعت
دوره جامع آموزش مدیریت بازاریابی گردشگری
48 ساعت
       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.