مشاور، مدرس و محقق بازاریابی                                                                 

چهار شنبه 1399/04/25
سخن روز
تا وقتی حرف می زنید چیزی یاد نمی گیرید. (لیندن بی جانسون)

نظر سنجی

به نظر شما برای شروع یک کسب و کار جدید، کدام یک از عوامل زیر در اولویت می باشد؟

Results

"نتیجه رای : 380"

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

نویسنده: ران والپر

مترجمان : دکتر احمد روستا-  امیر رضا روحانی

انتشارات : نشر بازرگانی

       
جهت دریافت خبرنامه الکترونیکی، ایمیل خود را وارد نمایید.
   
   
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی، شماره همراه خود را وارد نمایید.